این ممکن است اما ما آماده برای خداحافظی به athleisure یکنواخت که ما رشد کرده آه چندان متصل به بیش از چند ماه گذشته. خوشبختانه تمرین پوشاک در حال حاضر فقط به عنوان قابل قبول برای شش مایل اجرا و یا مجازی که کلاس پیلاتیز به عنوان آن را برای lounging اطراف خانه و یا گرفتن ناهار.

همچنین نگاه کنید به: خانه مجموعه: خود مراقبتی معمول فرشنرس

خوشبختانه در حال حاضر وجود دارد مقدار زیادی از شیک athleisure گزینه به شما از طریق این فصل به عنوان درجه حرارت به صعود ادامه. حرکت را از طریق برای دیدن مورد علاقه ما مد روز تمرین قطعه برای تابستان.