کتاب آموزش برنامه نویسی c sharp tagged posts

کتاب برنامه نویسی

معاون انتشار اطلاعات كتابخانه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی (ایبنا) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری كتاب ایران (ایبنا) گفت كه كتابخانه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی به دلیل کتاب برنامه نویسی تعطیلی كتابخانه ها ادامه خواهد یافت. اسناد مجلس شورای اسلامی آنهایی نیست که هر از گاهی از منابع کتابخانه استفاده می کند. بلکه محققانی هستند که در علوم انسانی ، حقوق ، تحقیقات پارلمانی و ایرانشناسی تخصص دارند و از این منابع بهره می برند. محققان حرفه ای که در طول سال از کتابخانه بازدید می کنند...

Read More