استانداری مازندران tagged posts

تمامی دستگاه‌ها باید اراضی خود را احصا و تعیین تکلیف کنند

تمامی دستگاه‌ها باید اراضی خود را احصا و تعیین تکلیف کنند

[ad_1]

احمد حسین زادگان عصر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی ملی و واگذاری آن فقط با هدف اشتغال زایی و مشاغل تولیدی است که متاسفانه بخش اعظم ان از این هدف باز ماندند.

وی تغییر کاربری اراضی و سپس تاراج آن توسط ساخت و سازگران را نقض آشکار قانون عنوان کرد و گفت: در صورت مشخص شدن کوچک ترین انحرافی باید تمامی اراضی خلع  شده و به دامن اراضی ملی بازگردند.

استاندار مازندران اظهار داشت: جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی ظرف مدت یک ماه موظف هستند اراضی واگذار شده...

Read More