حتی اگر ما در حال حاضر سال به کل کار از خانه وضعیت با توجه به این بیماری همه گیر کوروناویروس آن را به گرفتن برخی از زمان برای تنظیم به حالت عادی. در حالی که یک نمونه روز هفته استفاده می شود به معنی رفتن به دفتر رفتن به جلسات چت با همکاران و همچنین قرار دادن در چیزی غیر از یک جفت از sweatpants, در حال حاضر آن را به معنی ساخت طولانی رفت و آمد از تخت به میز آشپزخانه و گاهی با پوشیدن یک لباس بلند و گشاد کل روز.

در حال حاضر که ما فقط به طور کامل با تکیه به WFH شیوه زندگی, از آن زمان به تجربه کمی لذت بخش تر با روشن کردن در خانه کاری. حرکت را از طریق برای دیدن مورد علاقه ما کار از خانه میز ملزومات در حال حاضر.