بلیک سرزنده است و بعید است قهرمان Assassin تریلر “بخش ریتم’

بلیک سرزنده ستاره در پارامونت پیکچرز’ بخش ریتم. پارامونت پیکچرز شب من دیدم بخش ریتم در هالیوود لیکرز و کلیپرز برنامه ریزی شده بود به هر یک از دیگر بازی چند مایل از مرکز شهر در مرکز استیپلز. بازی شده بود به تعویق افتاد و پس از مرگ دو روز زودتر از لیکرز افسانه KobeContinue reading “بلیک سرزنده است و بعید است قهرمان Assassin تریلر “بخش ریتم’”