طرز افزودن زیرنویس ها و زیرنویس ها در

آیا میدانید می‌توانید زیرنویس ها و زیرنویس ها را به جدول هنگامی پروژه خویش در Final Cut Pro بیش تر کنید؟ عالی , این یک تغییر‌و تحول دهنده بازی برای هر فیلمساز , تنظیم کننده تلویزیون یا این که چه بسا تولید کننده ویدئو آنلاین است . چرا؟ چون به شما قابلیت و امکان میدهد زیرنویس های بسته و زیرنویس های گویش فرنگی را مستقیماً وارد پروژه خویش نمائید که در آن میتوانید دستکاری کرده و آنها‌را برای توزیع فراهم فرمائید .

REV REV را بصورت بدون پول آزمون فرمایید
دستکاری زیرنویس ها و زیرنویس ها در ویرایشگر ویدیوی شما و تنها توصیه آنان بعداز صادرات میتواند مزایای متعددی را ارائه دهد :

زیرنویس ها را مستقیماً در پرونده رسانه قرار دهید تا برای پخش فراهم گردید
نگاه , شم و زمان نوشتن شرح تصاویر را در ویرایشگر دستکاری نمایید
نوشتن عنوان ها گشوده سوز را به راحتی و علیه نوشتن عنوان ها با دست ساخت فرمایید
از چه قالب هایی میتوانم در Final Cut Pro به کار گیری کنم؟
Final Cut Pro از قالبهای زیرنویس استاندارد استاندارد ذیل پشتیبانی می نماید :

CEA – 608 ( SCC ) : استاندارد زیرنویس برای پخش ها و فیلم های اینترنت .
ITT ( نوشته بهنگام iTunes ) : فرمی برای ارسال محتوای زیرنویس به دکان iTunes .

مدام شایسته ترین راه و روش این است که با توزیع کننده خویش بررسی نمائید تا دریابید که از چه قالب زیرنویسهایی فرمت فولدر زیرنویسهایی را که در Final Cut Pro استعمال میکنید پشتیبانی می نماید .

چه گونه میتوانم فایلهای زیرنویس SCC یا این که ITT را اخذ کنم؟
برای فیلم ها , فیلم ها و بقیه پروژه های رسانه ای , میتوانید زیرنویس ها و زیرنویس های فرنگی را در دو قالب SCC و ITT با Rev بدست آورید .

REV REV را بصورت بدون‌پول آزمون نمائید

اضافه کردن زیرنویس های بسته در Final Cut Pro
بعد از مهیا شدن پرونده زیرنویس ها , می‌توانید زیرنویس ها را مستقیماً در Final Cut Pro وارد فرمائید . ما فرآیند اساسی افزودن زیرنویس ها به Final Cut Pro را از راهنمای گردش فعالیت بدون نقص زیرنویس های اپل ابلاغ کردیم .

1 . وارد کردن شرح تصاویر زیرنویس فارسی سریال
قالب تیتر را که در Final Cut ( SCC یا این که ITT ) استعمال خواهید کرد انتخاب فرمائید .
نقش زیرنویسها را ساخت نمایید و تهیه نمائید که زیرنویسها به چه شکلی صورت خواهند گرفت .
آن گاه زیرنویس ها را در جدول هنگامی پروژه وارد نمائید .

2 . زیرنویس ها را بازنویسی نمایید
میتوانید نوشته جدول را بطور بی واسطه در جدول هنگامی بازنویسی نمایید .
زیرنویس ها را تهیه و ترتیب دهید .
نوشته بازنشانی را در بازرس قالب بندی فرمایید تا مشاهده کنید که شرح تصاویر شما روی برگه به چه شکل ظواهر خواهد شد .

نکته ماهر : زیرنویس سریال هنگام قالب بندی زیرنویس ها , می‌توانید هنگام به کار گیری از فایلهای زیرنویس CEA – 608 یک‌سری نوشته نوشته بیشتر نمائید .

افزودن زیرنویس های فرنگی در Final Cut Pro
افزودن آهنگ های زیرنویس گویش فرنگی اصولا به عبارتی گردش عمل با افزودن یک پوشه زیرنویس بسته است , ولی این توشه با به کارگیری از پوشه ( های ) زیرنویس های گویش فرنگی شما .

1 . وارد کردن پرونده زیرنویس
قالب تیتر را که در Final Cut ( SCC یا این که ITT ) استعمال خواهید کرد انتخاب نمائید .
زیرنویس های زیرنویس را برای هر لهجه ساخت فرمایید و تهیه و تنظیم فرمائید که زیرنویس ها به چه شکلی باشد .
بعد از آن زیرنویس ها را در جدول هنگامی پروژه وارد نمایید .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>