«دورهمی» در صدر پرمخاطب‌های تلویزیون قرار گرفت

«دورهمی» در صدر پرمخاطب‌های تلویزیون قرار گرفت

[ad_1]

بر اساس اعلام روابط عمومی صداوسیما، حدود ۸۶ درصد مردم بیننده برنامه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، برنامه دورهمی شبکه نسیم با ۵۶.۵ درصد مخاطب در رأس برنامه‌های سیما ایستاد و شبکه نسیم با سه برنامه و شبکه مستند هم با ۲ برنامه در میان ۱۰ برنامه پرمخاطب تلویزیون بیشترین سهم را در میان شبکه‌های سیما دارند.

براساس این نظرسنجی بعد از شبکه‌های نسیم و شبکه مستند، شبکه‌های پنج، یک، سه، دو و آموزش هرکدام با یک برنامه در رتبه‌های بعدی از ۱۰ برنامه پر مخاطب سیما قرارگرفته اند که شرح آن‌ها به این ترتیب است:

۱. دورهمی شبکه نسیم: ۵۶.۵ درصد

۲. کودک شو شبکه نسیم: ۳۶.۴ درصد

۳. مستندحیات وحش شبکه مستند: ۳۵.۲ درصد

۴. ایرانگرد شبکه مستند: ۲۵.۸ درصد

۵. به خانه برمی‌گردیم شبکه پنج: ۲۵.۳ درصد

۶. ویتامین خ شبکه نسیم: ۲۰ درصد

۷. سیمای خانواده شبکه یک: ۱۹.۹ درصد

۸. فوتبال برتر شبکه سه: ۱۸.۲ درصد

۹. بچه محل عموپورنگ شبکه دو: ۱۷.۴ درصد

۱۰. مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش: ۱۶.۴ درصد

بر اساس این نظرسنجی برنامه‌های بالای ۱۰ درصد مخاطب شبکه‌های مختلف سیما نیز به این شرح است:

شبکه یک سیما با سه برنامه:

۱. سیمای خانواده ۱۹.۹ درصد

۲. مسابقه ایران ۱۳.۶ درصد

۳. ورزش و مردم ۱۱.۳ درصد

شبکه دو سیما یک برنامه:

بچه محل عموپورنگ ۱۷.۴ درصد

شبکه سه سیما سه برنامه:

۱. فوتبال برتر ۱۸.۲ درصد

۲- طبیب ۱۵.۹ درصد

۳- میدون ۱۲.۳ درصد

شبکه پنج سیما یک برنامه:

به خانه برمی‌گردیم ۲۵.۳ درصد

شبکه آموزش سیما ۲ برنامه:

۱- مدرسه تلویزیونی ایران ۱۶.۴ درصد

۲. دکترسلام ۱۶ درصد

شبکه قرآن و معارف سیما یک برنامه:

یاد خدا ۱۳.۶ درصد

شبکه مستند سیما ۲ برنامه:

۱. مستند حیات وحش ۳۵.۲ درصد

۲. ایرانگرد ۲۵.۸ درصد

شبکه ورزش سیما سه برنامه:

۱. ویدئو چک ۱۵.۴ درصد

۲. فوتبال ۱۲۰: ۱۴.۵ درصد

۳. لذت فوتبال ۱۲.۱ درصد

شبکه سلامت سیما ۲ برنامه:

۱. ضربان ۱۲.۷ درصد

۲. مادر، کودک، تندرستی ۱۲.۱ درصد

شبکه نسیم سیما پنج برنامه:

۱. دورهمی ۵۶.۵ درصد

۲. کودک شو ۳۶.۴ درصد

۳. ویتامین خ ۲۰ درصد

۴. کتاب باز ۱۵.۷ درصد

۵. خونه مونی ۱۱.۱ درصد

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>