باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به شیوه باز فعالیت نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از بیش تر نمودن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اصلی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محیط که به وسیله حوضهایی حساس صفحه ها سنگی از همدیگر جدا میشوند که عملکرد آن ها معین نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا طول قدمت تجهیزات و محافظت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. کلام در ارتباط اهمیت مزایای اشکال برج خنک کننده احتمال دارد ساعات و ایام طول بکشد. لازم به ذکر می باشد که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی در بین هزینههای مربوط به برجهای مهم جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا این که تر بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و کارداران لازم به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از طرز آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از محصول چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و تولید میشوند. هیبرید در لغت به معنی ادغام دو یا این که یک‌سری نحوه و یا رویکرد متفاوت، حساس هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. همین قابل استفاده در هر دو نصب جدید و موجود است. اهمیت اعتنا به نامی که برای همین نوع از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اصلی هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام میشود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و نصب سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین دسته کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی می باشد که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از روش روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای بسیار بزرگ مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول دوچندان هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود دارااست از میان میرود. اضطراری به ذکر است که در این برجها، مدل جریان ناهمسو حساس کاربرد گسترده تری است و بیشترین مقدار سفارش را دارد. اصول فعالیت در تمام برجها براساس ایجاد یک تراز اکثر برای تماس بین هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. دارای دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب با جریان طبیعی هوا، زیاد پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارند اما در علیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اصلی دقت به اندازه نیروگاه و مقدار مواد آلوده کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشاء خود تخلیه کرد، البته گاهی وقت ها باید قبل از برگشت به مبداء آیتم تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف بین حجمی هوای بیرون برج و تراکم هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز هست لذا باید ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک مورد لحاظ بدست آید. یکی از همگانی ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین حالت انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر مهم همان میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا تیم سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از ابتدا از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خود استفاده می کنند تا هوا را به طور طبیعی کلیدی به کار گیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این کار به مراد در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به لحاظ مصرف آب و انرژی هم فراوان بهینه خیس فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر میزان نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته ارزیابی مقدار آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را هنگامی ارتقاء میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. اما اساسی اندکی تفاوت در شیوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اصلی اختلال مواجه شده و تولید گروه کاهش مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 مرتبه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی اهمیت رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت دارای آب گرم، حیاتی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج کلیدی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و چنانچه جریان بصورت افقی باشد برج را برج کلیدی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اهمیت جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی است که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را آماده می کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس دربین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این رخ است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا فلزی ساخته میشوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و حیاتی شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای تعدادی خانهای ساخته می‌شوند که هر یک حیاتی دمندهای کلیدی جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از روش تبخیر بخشی از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که تعدادی از ساخت کنندگان متعدد از طرح های متعدد استفاده می کنند ، تمامی برج های خنک کننده حساس به کارگیری از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از روش هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می‌شود معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل هست در میآید، اما حیاتی به کار گیری از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اساسی هزینه سرمایه گذاری و ایجاد بسیار بالایی میباشند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی هنگامی مطلوب هستند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق حساس رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان مکانیکی هوا از نوع جریان تحمیلی هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند البته انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همچنین عیب اساسی دیگر آن‌ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به همپا باد کمتر مییابد البته بدلیل این‌که آهنگ انتقال تراکم کاهش می باشد کارایی همین سیستم هم کاهش میباشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesjoybetbahis siteleriseo ajansıKuşadası çıkışlı turlardenizli çıkışlı turlarpendik araç kiralamaizmir villa tatilataşık etme büyüsüankara çıkışlı günübirlik turlarMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis