اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

اساس کارِ این روزنه تنظیم هوا براساس اختلاف فشار میان دو محیط میباشد و هوا از گوشه و کنار پرفشارتر جریان می یابد و جایگزین هوای تخلیه شده از فضای ناچیز فشار میگردد. در بعضا مکان ها که قابلیت تزریق هوای نو به گوشه و کنار وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا رجوع و برگشت هوا تولید می‌گردد می بایست از روش ورود هوا از محیط مجاور جبران شود. می باشد که می توانید اساسی از سرویس ها اهمیت میزان مرغوب بودن و ارزان آنها بهره مند شوید. استفاده از همین روزنه تهیه و تنظیم هوا روی درب ها، پارتیشن ها و یا این که دیوارهای حایل دربین دو محیط، ارتباط بین دو فضا را فارغ از ایجاد دید مستقیم در بین آنها ممکن می سازد. همچنین، ارتفاع این گونه از حرفه کویل ها، عموما عمده از نیم متر بوده و متناسب حیاتی ظرفیت دستگاه ارتقا دریچه کولر سقفی موهاوی می یابد. دریچه تهیه هوای سقفی دیفیوزر گِرد عموما برای توزیع هوا بصورت نامحسوس در گوشه و کنار های مختلف از قبیل به اندازه شاپ ها، رستوران ها، اماکن ورزشی، تجاری، کارخانجات، انبارها و محیطهای اداری، درمانی و مسکونی کاربرد دارد. کاربری – دریچههای سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مناسب در صنعت تهویه مطبوع به مراد کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. این دسته روزنه تهیه هوا در شروع نتورک رجوع کارگزاشتن می شود و تیغه ها و پره های این روزنه تنظم هوا بصورت ثابت و به دسته ای تعبیه میشود که کمترین افت فشار را در درمقابل ورود هوا به درون شبکه تولید نماید. حساس توجه به ثابت بودن پرههای این دریچهها قابلیت ساخت در طولهای و همینطور بهصورت یک سرباز و دوسر گشوده جهت قرار گرفتن در کنار نیز در مواقعی که طول موردنیاز روزنه از حداکثر ارتفاع قابلتولید (دو و نیم متر) هست نیز وجود دارد. محل نصب روزنه تنظیم هوای رفت باید به دسته ای باشد که در ارتفاع حدود یک تا دو متری از کف اتاق شتاب قابل قبولی از هوا تولید شود. در رخ وجود مانع در جلوی دریچه تهیه هوای رفت خوب تر است دریچه تهیه هوا آنقدر از سقف مسافت داشته باشد تا اثر مانع به دستکم برسد.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter